รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา แทวแดง (ปื๊ด)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : parinyapued2522@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนวัดชาวเหนือ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.ย. 2564,10:39 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.162.88


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล