รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
หมู่ที่ 7   ตำบลบ้านไร่  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
เบอร์โทรศัพท์ 032255962 เบอร์แฟกส์ (032)365141
Email : ekarajster@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :