ภาพกิจกรรม
16 พ.ค.62 ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
16 พ.ค.62 ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า โรงเรียนวัดชาวเหนือ ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีท่าน ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวต้อนรับและแนะนำให้คณะครูและนักเรียนได้รู้จักกับคณะครูทุกท่าน 

 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
1 นางสาวกุสุมา จันทร์เพชร วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2  นางสาวปิยรัตน์  พลภักดิ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3  นายธิบดินทร์ กฤษฏิ์หงษ์สกุล วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
4  นายสุริยา สุวานิช วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
5  นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
6  นางสาวอาภัสรา กาละพันธ์  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
7  นายกล้าณรงค์  อุ่นลาด  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
8  นางสาวกาญจนาพร  เผ่าบ้านฝาง  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
9  นางสาวภัชรา  ยศสมบัติ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
10  นายอภิวัฒน์  ท่าพิมาย  วิชาเอกพลศึกษา 
11  นายรัตนพล สีรัตน์พันธ์  วิชาเอกพลศึกษา 
 
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,16:15   อ่าน 273 ครั้ง