ภาพกิจกรรม
10 มิ.ย.63 การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของครูเบญจพร รอดทวีผล ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ และครูประภัสสร จันทรชิด ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,22:20   อ่าน 92 ครั้ง