ภาพกิจกรรม
20 ต.ค.64 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,05:00   อ่าน 59 ครั้ง