ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยเเพร่
   - เเสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
   - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
Word Document O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.74 KB