ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์แบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง ความต้องการรูปแบบการเรียน ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส (COVID-19)
เรียนคุณครูประจำชั้น 
-----------------------------
แบบสอบถามรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป.รบ.2 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบสอบถาม ดังนี้
 
ชั้นอนุบาล 2
 
ชั้นอนุบาล 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หมายเหตุ นอกจากเรียนแบบ on site รูปแบบอื่นต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ปกครองที่จะดำเนินการได้ด้วยครับ
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,08:31   อ่าน 4203 ครั้ง