ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ประกวดภาพถ่าย แม่ลูกผูกพัน กิจกรรมวันแม่ 64
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.กรรณิการ์ วันเย็น
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2564,23:37   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูวนารถ ธิขันติ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:21   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์ไทย
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:17   อ่าน 250 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิทธิพร นาคฉาย
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:14   อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปิยะพงษ์ เอี้ยงอ่วม
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:12   อ่าน 215 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีรวุฒิ ภุมรินทร์
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:09   อ่าน 308 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญลักษณ์ วัดรอดเพ็ชร
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:07   อ่าน 212 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนะชาติ สอนชัย
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:06   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเจษฎากร อ้นทอง
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:03   อ่าน 247 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสมา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:00   อ่าน 214 ครั้ง