ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
เด็กหญิงพิมลพรรณ ปานอำพันธ์
รายละเอียดผลงาน
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.71 ทอง 24 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคฉาย 1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปานอำพันธ์ 2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,10:57   อ่าน 44 ครั้ง