ผลงานนักเรียน
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
เด็กชายเตชินท์  แดงชัง
รายละเอียดผลงาน
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.1 เงิน 42 1. เด็กหญิงสุธิดา  จะตุคะมา 1. นางศิราพร  แฮ้พฤกษ์
2. เด็กชายเตชินท์  แดงชัง 2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
          3. เด็กหญิงเปรมฤทัย    
          อินทร์เนียม  
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,12:03   อ่าน 33 ครั้ง