ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
เด็กชายรณกร รุ่งศรี
รายละเอียดผลงาน
หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงพิมาย 1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แม้นรัตน์
          3. เด็กชายณัฐนนท์    
          ทิมพิทักษ์  
          4. เด็กชายนนท์ปวิช   
           แสนเจริญ  
          5. เด็กหญิงนภัสวรรณ    
          อ่อนพรม  
          6. เด็กชายรณกร   
          รุ่งศรี  
          7. เด็กหญิงรัตน์วดี   
           เมืองอินทร์  
          8. เด็กหญิงศิริพร     
          จีนโก๊ว  
          9. เด็กหญิงเนตรชนก    
          ชมชื่่น  
             
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,12:52   อ่าน 31 ครั้ง