ผลงานนักเรียน
เหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสมา
รายละเอียดผลงาน
หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.23 เงิน 18 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสมา 1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. เด็กชายเจษฎากร  อ้นทอง 2. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:00   อ่าน 35 ครั้ง