ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วัดรอดเพ็ชร
รายละเอียดผลงาน
หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนะชาติ  สอนชัย 1. นางสมพิศ  ทับทอง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วัดรอดเพ็ชร 2. นางสุนีย์  สัยเขียนวงษ์
          3. เด็กชายวีรวุฒิ   
           ภุมรินทร์  
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:07   อ่าน 32 ครั้ง