ผลงานนักเรียน
เหรียญเงิน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
เด็กชายสิทธิพร นาคฉาย
รายละเอียดผลงาน
หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 20 1. เด็กชายสิทธิพร  นาคฉาย 1. นางเบญจพร รอดทวีผล
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:14   อ่าน 47 ครั้ง