ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
เด็กชายภูวนารถ ธิขันติ
รายละเอียดผลงาน
หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์ไทย 1. นายกิตติพงษ์  สี่หมื่น
2. เด็กชายภูวนารถ  ธิขันติ 2. นางสาวกุสุมา  จันทร์เพชร
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,13:21   อ่าน 47 ครั้ง