ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายการสาระพันช่วงชั้นที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17/02/65
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2565,12:50  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Happy birthday ป.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2565,21:56  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัล10000คุรุชนคนคุณธรรมระดับดีมาก
ชื่ออาจารย์ : นางพิรานันท์ ฐิติวรณ์พรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2565,15:08  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมเกมการศึกษา หน่วยลอยกระทง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,20:04  อ่าน 245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง My body3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2564,08:49  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยลอยกระทงชั้นอนุบาล 3/2
ชื่ออาจารย์ : นางสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,14:23  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยลอยกระทง
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ ทับทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:18  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนวีดีโอ เศรษฐศาสตร์ ป 2 หน่วยที่ 2 22 พย 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรานันท์ ฐิติวรณ์พรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,11:18  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 Module 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,15:22  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,17:52  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..