ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุสุมา จันทร์เพชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:34  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพงษ์ สี่หมื่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:30  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจพร รอดทวีผล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:28  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัสสร จันทรชิด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:27  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:25  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ ทับทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:23  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภรณ์ โฆสิตาภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:19  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัททิยา เตียงเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:18  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายกล้าณรงค์ อุ่นลาด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:15  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายกล้าณรงค์ อุ่นลาด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:13  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..