ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง My body3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2564,08:49  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยลอยกระทงชั้นอนุบาล 3/2
ชื่ออาจารย์ : นางสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,14:23  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยลอยกระทง
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ ทับทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:18  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนวีดีโอ เศรษฐศาสตร์ ป 2 หน่วยที่ 2 22 พย 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิรานันท์ ฐิติวรณ์พรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,11:18  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 Module 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,15:22  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,17:52  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,17:45  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยลอยกระทง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,17:38  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยค่านิยมไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,17:29  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนด้วยคลิปวีดีโอออนไลน์ หน่วยกลางวันกลางคืน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,17:18  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..